Preskočiť na obsah

Patrím sem tiež?

Mnoho mladých ľudí rieši svoju sexualitu. Je to prirodzený proces počas dospievania. V našej spoločnosti je to téma stále tabuizovaná a stále zahalená rúškom tajomna. Väčšina rozhovorov o tele, sexualite a veciach s tým spojenými sa preto odohráva medzi rovesníkmi, alebo môže pomôcť stránka ako je práve táto naša.

Zistiť, či je človek orientovaný na opačné pohlavie alebo to isté, býva pre niekoho jednoduché, a pre niekoho zložité. Jedna skupina to vie už od detstva, niekto v puberte a mnohí s tým bojujú aj celý život. Dôležité je si uvedomiť, že nech sa identifikuje človek akokoľvek, nie je to zlé (ak to nie sú zákon obmedzené činnosti). Osobnosť človeka je tak komplexná záležitosť, že povedať, čo je „normálne“ a čo „správne“ je naozaj nemožné (aj keď sa to budú mnohí pokúšať v budúcnosti).

Dôležité je povedať že to nie je choroba. Svetová zdravotnícka organizácia ju až do roku 1992 považovala za chorobu, avšak teraz je to definované ako geneticky daná iná orientácia. Podľa posledných poznatkov homosexuálnu orientáciu nemožno vyliečiť“ ani zmeniť, treba ju akceptovať.

Ako teda zistiť, či sem – do LGBTQIA+ patrím?

Určite je dobré si ujasniť proces, ktorým človek prechádza – všeobecne sa používa pomenovanie Coming out. Tento proces máva tri fázy: Seba prijatie (uvedomením si, že som iný/á), Povedaním okoliu, že som iný/á (najbližšia rodina a kamaráti či iní podstatní ľudia v mojom živote) a následne žiť otvorený život. (Viac info nájdeš v tejto publikácii z homofobia.sk)

Techniky, ako sa spoznať sú rôzne:

  • niekomu pomôže diskusia s podpornými skupinami, príbehmičlánkami
  • niekomu pomôže poradňa v danej veci (In poradňa v Bratislave alebo Prizma v Košiciach) či rôzne lokálne skupiny.
  • mnohí použijú metódu „Pokus – omyl“, ktorá ale môže mať veľmi negatívny dopad.
  • niektorí to prestanú riešiť a podvolia sa väčšinovému vzoru muža/ženy
  • … a iné metódy

Hlavne sa neuzatvoriť v zlých myšlienkach a nevedieť ako z nich von. Veríme, že pre mnohých z vás to nebude ľahké obdobie, avšak je dôležité vedieť, že máte podporu a nie ste v tom sami.

LGBTQIA+ komunita združuje pomerne veľa rôznorodých skupín ľudí. Základné delenie, ktoré samozrejme nie je úplné:

LesbaŽena, ktorú dlhodobo emocionálne, mentálne, fyzicky, psychologicky a sexuálne priťahujú iné ženy a ktorá vytvára a udržiava svoje primárne milujúce a sexuálne vzťahy s inými ženami.
Gej/GayMuž, ktorého dlhodobo emocionálne, mentálne, fyzicky, psychologicky a sexuálne priťahujú iní muži a ktorý vytvára a udržiava svoje primárne milujúce a sexuálne vzťahy s inými mužmi.
BisexuálJe osoba, ktorú emocionálne, fyzicky a sexuálne priťahujú muži aj ženy.
Transrodoví ľudia (trans* ľudia)Ľudia, ktorých rodová identita sa nezhoduje s rodom, ktorý im bol pripísaný pri
narodení (alebo s biologickým pohlavím, ktoré získali pri narodení), ako aj tí ľudia, ktorí si želajú svoju rodovú identitu prejavovať rozdielne od rodu, ktorý im bol pripísaný pri narodení.
Intersexuálni ľudiaĽudia narodení s pohlavnými znakmi oboch pohlaví, zvonku môžu vyzerať ako chlapčenské alebo dievčenské, ale zároveň môžu mať z hľadiska pohlavia iné reprodukčné orgány vnútri tela vrátane chromozómov, pohlavných žliaz a genitálií.
zdroj https://www.mzv.sk/documents/10182/184563/08_strategia_prava_LGBTI.pdf

Ak teda pociťuješ, že máš zmätok v pocitoch, je to v poriadku a nie je na tom nič nesprávne alebo neprirodzené. Určite budeš vo svojom okolí počuť veľa negatívnych názorov, že je to proti prírode bohu. Na všetko sú aj proti argumenty, ale v tejto fáze budeš ako človek so zraniteľnou dušou. Dávaj si preto pozor komu prvému to povieš.

Ak máš otázky, kontaktuj nás, alebo nás navštív na našich aktivitách.

Veríme, že nájdenie seba samého bude pre Teba štartom do šťastnejšieho života.