Preskočiť na obsah

Coming out

alebo s pravdou von

Coming out – anglické označenie procesu, pri ktorom človek oznámi svojim najbližším, že sa mu páči rovnaké pohlavie, alebo to, že sa nestotožňuje s rodom určeným pri narodení. Pre LGBTQIA+ ľudí to často môže byť jedna z najťažších vecí, ktoré musia vo svojom živote urobiť.

Výborný článok na túto tému napísala Zara Kromková z komunitná pracovníčka PRIZMA

Najprv musíš vedieť, či to chceš urobiť. Do ničoho sa nenúť. Ak cítiš, že nastal ten čas, pomôcť ti môžu tieto kroky:

  • Najskôr je dobré zdôveriť sa niekomu, komu dôveruješ. Môže to byť sestra, brat, kamarát, kamarátka. Najlepšie to vieš ty. Ak máš vo svojom okolí niekoho takého, najprv sa zver jej/jemu. Môže to byť veľmi jednoduché, môže to byť aj náročné, je to pochopiteľné. Práve na blízkej osobe si však môžeš precvičiť a pocítiť, aké to je, keď sa niekomu zveríš.
  • Neskôr je fajn povedať o sebe dospelej osobe, s ktorou si rozumieš (teta, ujo). Zistiť, aké reakcie by mohli mať rodičia, je tiež dôležité.
  • Odhadnúť reakcie rodičov, môžeš i tak, že im nenápadne podhodíš článok, v ktorom sa hovorí o LGBTQIA+ téme a uvidíš ich reakciu. Alebo môžeš skúsiť  utrúsiť poznámku, že na škole je niekto, kto je gej, lesba či trans. Opäť skúmaj, aké sú reakcie.
  • Ak sa budeš cítiť pri ich reakciách bezpečne, potom je fajn zavolať si k tomuto rozhovoru dospelú osobu, ktorej dôveruješ a povedať to rodičom/rodičovi v jej prítomnosti.
  • Ak máš obavu, že by ti hrozilo nebezpečenstvo, napríklad vyhodenie z domu, alebo fyzické či psychické násilie, potom túto informáciu rodičom nehovor. Najdôležitejšia je tvoja bezpečnosť.

Ďalšia výborná publikácia aj s argumentami a akčným plánom urobili v v tejto publikácii z homofobia.sk.

Ak sa však necítiš sebaisto, napíš In poradňa, ktorá funguje v Bratislave alebo Prizma v Košiciach, či prípadne nám na ahoj@round.sk