Preskočiť na obsah

Nebinárni ľudia

Téma nebinárnych ľudí je pomerne nová v spoločnosti. Tak ako je niekto muž alebo žena, prípadne transrodový, pri nebinárnych ľuďoch je ťažké ich dať do jednej škatuľky.

Vo všeobecnej rovine by sa dalo povedať, že nebinárny človek sa môže cítiť ako kúsok z muža a kúsok zo ženy – rovnaký kúsok, alebo jeden je dominujúci. Či prípadne sa necíti ako muž a ani ako žena. Najbližšia podobná diskusia je o národnosti – narodil som sa vo Francúzsku, žil som 10 rokov v Nemecku a teraz posledných 8 rokov som na Slovensku. Som…Francúz, Nemec, Slovák? Asi z každého niečo.

Samozrejme u nebinárnych ľuďoch sa môže tento pocit meniť v priebehu života. Môžu sa pocit ženy alebo muža zintenzívniť alebo naopak poľaviť. Preto sa označujú aj Genderfluid – fluidné pohlavie, čo je ale veľmi ťažký-doslovný preklad do Slovenského jazyka. Preto nebinárni ľudia odmietajú diktovanie čo je mužské a čo ženské – oblečenie, správanie, rod v jazyku – a prispôsobujú to len tomu, ako to cítia.

Nie každý sa musí zaškatuľkovať buď ako muž alebo ako žena. Užívajme si rôznorodosť u seba a aj u iných.

Ak máš otázky, kontaktuj nás, alebo nás navštív na našich aktivitách.