Preskočiť na obsah

Trans ľudia

V stredoeurópskej kultúre je prezliekanie sa za opačné pohlavie pevne zakorenené v tradíciách – ešte aj predkresťanských (fašiangy, svadobné obrady, vianočné tradície…). A aj napriek tomuto kultúrnemu základu, zabávaní sa na travesti show, je hĺbka témy trans ľudí veľmi silne vytláčaná na okraj diskusie.

Mnohí ľudia si zamieňa transrodových ľudí za drag queens – travestitov. Kým travestiti – drag queens sú ľudia, ktorí sa prezliekajú pre show, trans ľudia sa nestotožňujú so svojím telom.

Definícia hovorí „Trans ľudia, alebo transrodoví ľudia sú osoby, ktoré sa nestotožňujú s pohlavím/rodom, ktorý im bol pripísaný pri narodení. “ (zdroj: transfuzia.org). Tento pocit nesúladu je u každého iný a preto sa prejavuje v rôznom veku a je extrémne ťažké ho opísať alebo sprostredkovať. Aj preto je to veľmi náročná téma na diskusiu a porozumenie.

Nabrať odvahu na zmenu je preto pre transľudí veľmi ťažké a je potrebné nepridávať im negatívne reakcie neadekvátnymi otázkami, alebo reakciami.

Preto ak máš pocity, ktoré by spadali do tejto témy, skús si pozrieť informácie združenia TransFúzia alebo kontaktuj poradňu Prizma v Košiciach. Obe združenia ti budú určite nápomocné.

Ak máš otázky, kontaktuj nás, alebo nás navštív na našich aktivitách.