Preskočiť na obsah

Ženy, čo majú rady ženy

Ak sa povie nahlas ženy, čo majú rady ženy, ihneď nám napadne slovo LESBA. Viete jeho definíciu? Pomôžme si s článkom z PrideKošice:

Lesba – žena (cis alebo trans), ktorá cíti romantickú či sexuálnu príťažlivosť k iným ženám (cis alebo trans). Ak hovoríme o týchto ženách hovoríme o lesbách, lesbickom páre. Nehovorme o lesbičkách, lebo ani gejov nenazývame gejíčkami. Používanie pojmu “lesbička” má naznačiť, že ženy sú tie “slabšie”, tie “jemnejšie”. A všetky a všetci vieme, že to tak nie je, lebo aj muži dokážu byť jemní a citliví, no zároveň na nich zdrobneniny nepoužívame. Nerobme to ani v tomto prípade.

Definícia zo serveru Lesba.sk hovorí:

Žena, ktorá uprednostňuje sexuálnu partnerku rovnakého pohlavia, vzájomné významné citové vzťahy a z toho vyplývajúce ďalšie životné a spoločenské aktivity. Slovo lesbická pochádza z názvu gréckeho ostrova Lesbos, na ktorom v 7. storočí p. n. l. pôsobila legendárna Sapfó a viedla školu žien. Poézia Sapfó sa obracia k žene a explicitne vyjadruje erotickú túžbu po nej.

Označenie lesba, lesbička má odlišné historické pozadie než termín homosexuál/homosexuálka , ktorý vznikol v medicínskom a vedeckom diskurze 19. storočia a ktorý sexuálnu orientáciu na osobu rovnakého pohlavia patologizoval.
Lesbický životný štýl bol dodnes legalizovaný iba v niektorých vyspelých krajinách, v ostatných sú lesbické ženy marginalizované v režime povinnej heterosexuality a diskriminované (pozri heterosexizmus) normy.

Mnohé informácie o lesbách na Slovensku nájdete na lesba.sk a hlavne na jej FB stránke.

Ak máš otázky, kontaktuj nás, alebo nás navštív na našich aktivitách.