Preskočiť na obsah

  Odoslaním autorstvo:
  - dovoľuje organizátorstvu použiť elektronickú kópiu diela na marketingové účely (zverejnenie v partnerských médiách alebo iné reklamné účely s uvedením mena autorstva.
  - prehlasuje, že dielo vytvorilo samo a je vlastníkom autorských práv.
  - prehlasuje na svoju česť, že prihlásené dielo nebolo a nie je ocenené v inej súťaži do uzávierky tejto súťaže.
  - sa zaväzuje dodať originál diela na výstavu (ak by povaha diela neumožnila vystavenie, budú autorstvo a organizačný tím hľadať spôsob, ako dielo či jeho kópiu vystaviť).
  Akékoľvek ďalšie otázky prosím píšte na ahoj@round.sk